Ons uitgangspunt is dat u altijd weet waar u aan toe bent. Wij werken daarom in concrete vooraf afgestemde stappen. Iedere stap bestaat uit concrete uit te voeren werkzaamheden, het gewenste eindresultaat en de daarbij behorende vooraf vastgestelde prijs. Pas na uw akkoord starten wij. Zo weet u altijd vooraf waar u aan toe bent!

In concrete stappen naar een goede pensioenregeling
 

1 Vrijblijvende kennismaking Kosteloos
2 Inventarisatie                                             € 750
3 Analyse                                                           € 750
4 Advies                                                                            € 750
5 Product selectie € 750
6 Implementatie € 750
7 Introductie naar werknemers € 100 per deelnemer
8 Onderhoud en nazorg in overleg

 

   

 

 

1. Vrijblijvende kennismaking

Kosteloos

We starten altijd met een vrijblijvende kennismaking. Communicatie is de basis voor een goed advies. Het is belangrijk dat wij achterhalen wat uw doelstellingen zijn, uw wensen en uw mogelijkheden. Dat betekent vooral goed luisteren. Maar ook doorvragen. Daarom starten wij altijd eerst met een kennismaking. Vrijblijvend en kosteloos.

 

2. Inventarisatie

€ 750

Deze eerste fase bestaat uit een inventarisatie van:

 • Uw kennis over en ervaring met pensioen
 • De financiële positie van de onderneming
 • De doelstelling van uw pensioenregeling
 • Uw risicobereidheid

Allemaal voor zover relevant voor het op te stellen pensioenadvies.

Het resultaat van deze fase verwerken wij in een heldere rapportage en geeft u inzicht in uw pensioenbehoefte en uw financiële mogelijkheden.
 

3. Analyse

€ 750

Wij vertalen het resultaat van de inventarisatie vervolgens naar mogelijk passende pensioenregelingen en pensioenproducten. Dus afgestemd op de kenmerken van uw onderneming en de financiële positie, de doelstellingen, de risicobereidheid en kennis en ervaring van u als werkgever.

Het resultaat van deze fase is een rapportage waarin wij het resultaat van de inventarisatie fase beoordelen en verwerken naar conclusies ten aanzien van uw pensioenwensen.
 

4. Advies

€ 750

In de fase van advies geven we  aan wat, op basis van alle verzamelde informatie, naar ons oordeel een pensioenproduct is dat goed aansluit bij de situatie van de onderneming en de wensen van de werkgever.

Het resultaat van deze fase is een adviesrapport dat we in een persoonlijk gesprek aan u toelichten en met u bespreken.
 

5. Product selectie

€ 750

Op basis van het uitgebrachte advies wordt door ons een selectie gemaakt van producten van de verschillende verzekeraars.

Het resultaat van deze fase is

 • Een overzicht van mogelijk passende producten van verzekeraars.
 • Met een analyse van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen.
 • De bijbehorende offertes

In een persoonlijk gesprek zullen wij de selectie verder aan u toelichten en met u bespreken.
 

6. Implementatie

€ 750

Wanneer u definitief voor een pensioenproduct uit de vorige fase hebt gekozen kan de implementatie beginnen. In deze fase voeren wij de volgende werkzaamheden voor u uit.

 • De controle van de juridische documenten. Dit zijn de uitvoeringsovereenkomst, het pensioenreglement en de pensioenstartbrief voor de werknemers.
 • Het controleren van overige documenten, zoals polisopgaven en dergelijke
   

7. Introductie naar werknemers

€ 100 per deelnemer

Nu het pensioen juridische en administratief is geregeld en vastgelegd kan de introductie naar de werknemers beginnen. Dit bestaat uit twee onderdelen

 • Groepsintroductie werknemers
 • Individuele gesprekken werknemers
   

8. Onderhoud en nazorg

in overleg

Na het implementeren van de pensioenregeling blijven wij u en uw werknemers ondersteunen gedurende de looptijd van de pensioenregeling. We zorgen ervoor  dat de regeling blijft ‘kloppen’. Heel concreet door periodiek met elkaar te bekijken hoe de kosten en premies zich ontwikkelen. En of er eventueel andere ontwikkelingen zijn waar de regeling op  getoetst moet worden.

De exacte invulling hiervan is afhankelijk van uw wensen en mogelijk andere externe ontwikkelingen. Over de mate van ondersteuning en de kosten maken we daarom vooraf  heldere afspraken.

Dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden

Werkwijze