Een pensioen waarbij de uitkomsten bekend zijn tegen kosten die realistisch zijn.
Dat is een zorgeloos goed pensioen.

We inventariseren uw wensen en mogelijkheden

Door eerst uw vraag goed te analyseren en vervolgens te vertalen naar concrete doelen. Zodat helder is

  • Aan welke eisen de pensioenregeling moet voldoen en
  • Binnen welke randvoorwaarden deze geregeld moet worden.

Of het nu uw eigen pensioenregeling betreft of die van uw werknemers.

We selecteren de beste regeling tegen de beste prijs

We bekijken welk type verzekeringsoplossing daarbij het beste past. Is dat duidelijk? Dan onderzoeken wij in de markt welke aanbieder u de beste oplossing biedt.

We zorgen er voor dat de regeling blijft ‘kloppen’

Heel concreet door periodiek met elkaar te bekijken hoe de kosten en premies zich ontwikkelen. En of er eventueel andere ontwikkelingen zijn waar de regeling op  getoetst moet worden.

We doen dit vanuit meer dan 20 jaar ervaring

Pensioenadvies